Works / The Waiting Room of Desertion

In the Waiting Room of Desetion/ Flyktens väntrum

Installationen Flyktens Väntrum visades 19 september 2015- 22 februari 2016 i en skulpturpark på Hemvägen som en del av det konstnärliga multiprojektet “Berättelser på Hemvägen” som under tre år utgick från ett bostadsområde på Våxnäs i Karlstad. Själva filmen Flyktingen av den sorgliga skepnaden 44:52 min (2015) visades i biblioteket i Kronoparken och videon I flyktens väntrum 8:52 (2014) visades i Orrholmen. Projektledare var Susanne Berggren på Riksteatern i Värmland i samarbete med Värmlands Museum.

Flyktens Väntrum Museum Anna Nordlander, Skellefteå 20 maj – 6 september 2015

 

Flyktens Väntrum Kristianstad Konsthall 20 februari- 29 maj 2016

 

Vad händer med en människa när flykten blir till väntan?

Konstnären Paula Urbano undersöker flyktens vardag och villkor i utställningen vars innehåll kretsar kring existentiella frågor med fokus på identitet i relation till migration och plats. Med utgångspunkt i sitt möte med Flyktingen, en man som efter år av förföljelse och dödshot flytt till Sverige och nu väntar på att avvisas, berättar Paula Urbano en historia om väntan, att leva i ovisshet och vad det innebär att vara fri.

Utställningen består av två delar. En stram arkitektonisk installation som förvandlar konsthallen till Migrationsverkets väntsal och besöksrum. Konsthallens besökare kan stiga in i en skulptur, ett klaustrofobiskt rum i rummet. Det är besöksrummet i Migrationsverkets förvar i Flen i skala 1/1 där flyktingar vistas i väntan på avvisning. Här kan man få en kroppslig upplevelse av den trånga miljö flyktingen rör sig i. Utställningens andra del är ett antal videoverk där konstnären undersöker gränsen mellan sanning och fiktion utifrån vardagsrasism, ursprung och hur ens förväntade framtid blev något helt annat. Man kan själv navigera bland möjliga historier, och kanske konfronteras med sina egna fördomar längs vägen.

På ett större plan väcker Paula Urbanos utställning också frågor och funderingar om oss själva som en del av samhället. Hur formas våra liv av det samhälle och det system vi lever i? Vilka möjligheter har vi att styra våra drömmar och vår framtid?

Text publicerad av Kristianstad Konthall i samband med soloutställningen Så som det skulle kunna vara  som visades på Konsthallen våren 2016.

Flyktens väntrum Haninge Konsthall 24 mars- 3 juni 2018

 

Constructing Perpetuity på Vita Havet, Konstfack 2007.

 

 

 

 

 

 This entry was posted in works. Bookmark the permalink.