Works / Trace of a Place

 

Titel: Spår av Diaspora / Trace of a place

Material: Betong, järn, spegelglas

År: 2020

Se video

Konstprojekt Spår av Diaspora var ett samarbete mellan föreningen ARTmovement och konstnären Paula Urbano. Under worskshoppar på Akalla torg samlades röster från boende och deras minnen av svunna objekt in. Nya objekt skapades på plats medan berättelserna blev ett ljudverk som spelades upp på Holger Bloms plats inne i innerstaden. De båda platserna vävs samman i konsten och i verkligheten Akalla torg och Holger Bloms plats och handlar om hur minnen av svunna objekt och platser lever kvar i oss. ARTmovement skapar möten mellan människor via konsten och Paula Urbano arbetar med rumsliga gestaltningar som kretsar kring identitet i relation till migration och plats.

Konstverket visades ursprungligen i Stockholm Konsts sommarutställning i samband med trafikkontorets satsning på sommartorg, sommargågator och pop-up parker.

Curator: Frida Cornell

 

 This entry was posted in works. Bookmark the permalink.