Works / Stockholm Konst Sommarutställning 2020

Titel: Spår av Diaspora

Material skulptur: betong, järn, spegelglas

Längd ljudverk: 15:17 min stereo

Musik: Paula Urbano

rösterna är från de boende i Akalla som kom till vår Minnesverkstad på Akalla torg under några helger i maj månad.

Medverkande: Julia, Frida, Kiko Pino, Jerome, Anna, Dennis, Fouad, Angie, Maria.

Verken är uppe 10/6-31/8 2020

Berättelerna kan du höra på Sommartorget på Holger Bloms plats (Norr Mälarstrand) i ett podium där objekten saknas liksom minnen som är immateriella.

Medan på Akalla torg finns skulturen, avgjutningarna i betong av objekten och min tolkning av några berättelser.

 

På uppdrag av Stockholm Konst och curatorn Frida Cornell byggde jag tillsammans med Art Movement upp en ateljé på Akalla Torg, fyra dagar i maj, dit vi bjöd in förbipasserade att dela med sig av minnen från Akalla genom objekt.

Jag samlade in berättelserna och i de fall de medverkande hade med sig objekt gjöt vi av dem tillsammans i betong på plats. Men i de fall där de endast delade med sig av berättelser så har jag tolkat berättelserna och valt objekt utifrån berättelsen som jag gjort avgjutningar och skulpturer i  betong i ateljén.

Jag har vuxit upp med en förälder i Skärholmen och en i Tensta, två av Stockholms ytterförorter. Jag skulle vilja påstå att dessa platser har något gemensamt. Jag känner igen  människorna, berättelserna, vissa attityder och åsikter, därför hoppas jag att de Akallabor som deltog i workshoparna känner att jag lyssnade, förstod och mötte dem på samma plan och jag hoppas att de känner sig delaktiga i det verk som nu står där på gröna kullen invid torget.

 

 

Mer info

 This entry was posted in Home, News, news. Bookmark the permalink.