Works / Opening soloshow @Sundsvalls Museum

Collect and (re)connect

En ursprungsberättelse

Lördag 9 september klockan 13.00 – 15.00

Välkommen till vernissagen av konstnären Paula Urbanos första soloutställning sedan 2018.

Utställningen invigs av Magnus Bärtås, konstnär, författare och professor på Konstfack.

Paula Urbanos konst har ofta inbegripit ett relaterbart sökande efter svar om jaget, precis som för många med en diasporisk historia.

I ljuset av ett politiskt klimat där yttranden tar sikte på vem som äger rätt till nationell identitet, så som svensk och att somliga borde återvända dit de ”egentligen” härrör, (åter)aktualiserar utställningen den skeva frågan; ”Var kommer du ifrån?”.

Genom arkeologiska fynd påvisar konstnären hur svaret kan vara långt mer vidsträckt än förväntat när frågan framförs i folkmun.

Utställningen pågår 9 september – 26 november 2023.

Performance

Klockan 14.00 genomför Paula Urbano sin performance “Nunca más”.

Nunca más betyder “aldrig mer” och har blivit som ett mantra i såväl Argentina, där det först användes, som i Chile i protest mot de “försvunna” under militärdiktaturerna i båda länderna.

Med anledning av att datumet för utställningen äger rum så nära inpå det ödesdigra datumet 11 september i Chiles historia gör Urbano sin performance för att minnas.

Fri entré.This entry was posted in Home, news, News. Bookmark the permalink.