Works / Konstnärsgruppen (r)evolve på MKC

revolve1

(r)evolve debuterar med en videoinstallation på MKC vernissage 15/8 kl 18-20. Besöksadress: Värdshusvägen 7 t-bana Fittja.

(r)evolve är den första svenska gruppen samtida konstnärer som arbetar utifrån sin icke- vita bakgrund för att undersöka och formulera frågor som berör rasiala erfarenheter.

Konstnärsgruppen (r)evolve deltar under utställningen ”Varning för Ras” med ett undersökande arbete; filmade sekvenser som syftar till att utforska hur kroppar läses och förstås i förhållande till etnicitet. ”Nuances” som är titeln på verket är en del i ett pågående och mer övergripande arbete som handlar om att med konstnärliga metoder bidra till en mer kritisk och ingående analys av den debatt som idag pågår i Sverige kring ras, svenskhet och invandrarskap.

(r)evolve består av fyra konstnärer som alla har ett undersökande arbetssätt. Gemensamt för dem är att de även på olika sätt utgår ifrån sin egen icke-vita bakgrund. Gruppen vill undersöka förhållningssätt som rör etnicitet och ras, för att på sikt öppna upp för nya sätt att tänka, tala och handla i relation till dessa ämnen.
Mer info: www.r-evolve.se

(r)evolve består av;
Lina El Yafi, som arbetar med foto, text och video. Hon arbetar ofta självbiografiskt för att undersöka det komplexa utifrån det vardagliga.
www.linaelyafi.com

Cecilia Germain, som arbetar med installation, fotografi, text och performance. Ämnen som kropp, makt, ras, plats, historia, fiktion och verklighet, tas ofta upp i hennes projekt.
www.ceciliagermain.com

Paula Urbano, som finner sig själv i Descartes, Hegel och Fanon. Urbano använder ett intersubjektivt perspektiv när hon berättar om befintliga eller fiktiva personer eller platser i sina porträtt – så kallade Conversation Pieces. www.paulaurbano.com

Linda Shamma Östrand, som arbetar med olika konstformer inom galleri, museum och forskning. Shamma tematiserar ofta frågor om identitet och normalitet utifrån den allmänna föreställningen om att vi har ett bestämt och givet ursprung.
www.shamma.se

Mångkulturellt centrum

 This entry was posted in news. Bookmark the permalink.