Works / to be defined på CFF i Stockholm

filmen2

Life as a Lie will visas i grupputställningen “to be defined” med vernissage 26 september 2013.

to be defined
Utställningen “to be defined” vill utifrån ett maktanalytiskt perspektiv undersöka och belysa hur normer, i allt ifrån mått och enheter till föreställningar om hur man ska leva sitt liv, definiera vad som utgör en människas identitet. Går det alls att slå fast? Vilka uttryck tar sig människans beroende av att förstå sin identitet och hur påverkar det våra olika förutsättningar i tillvaron.

Konstnärerna som genom erfarenheter och bakgrund kommit att fördjupa dessa frågor visar med allvar och humor, påståenden som inte nödvändigtvis särskiljer det som är sant eller falskt.

Allt det som utgör en grund för våra tankar, förväntningar och farhågor om vilka vi är. Varifrån vi kommer, vad som formar oss och hur vi ser andra. Med föreställningar om vad som kan var möjligt att påverka, förändra och få insyn i genom verken som är både personliga och politiska, fakta och fiktion. Verk som ger en mångfald av reflektioner utifrån kön, genus och klass. Frågor om den andre och om en själv.

Medverkande fotografer: Aida Chehrehgosha, Carola Grahn, Greta Voćar, Paula Urbano, Roxy Farhat och Sven Westerlund.

Galleri CFF, Tjärhovsgatan 44 i Sthlm. Pågår t o m 27 okt. Öppettider: ons-fre kl 12-18, lör-sön kl: 12-16.

CFF centrum för fotografiThis entry was posted in news. Bookmark the permalink.