Works / Collect & Connect

Collect the (un)connected & (re)connect the Uncollected

Är det möjligt, eller rentav sannolikt, att konstnären Paula Urbano, vars föräldrar kom till Sverige från Chile på sjuttiotalet, kan finna sitt ursprung i det geografiska område som kallas Sverige?
I Paula Urbanos forskningsprojekt (KfoU-stipendiat 2015 Kungliga Konsthögskolan)  utgår hon från hypotesen att hennes förfäder varit här redan under forntiden. Utgångspunkten är en färsk arkeologisk studie av föremål upphittade i Värmland, daterade till bronsåldern och ett dna-test som styrker hennes hypotes. Genom undersökningen belyses frågor om territorium, nationalitet, migration och identitet, och hur ursprungsmyter konstrueras.
Paula Urbanos konstnärskap kretsar kring existentiella frågor med fokus på identitet i relation till migration och plats. Utifrån ett personligt perspektiv undersöker hon personer och platser för att berätta om verkligheter i gränslandet mellan det vedertagna, det subjektiva och en sannolik utsaga om sakernas tillstånd.
Bild och text från utställning på Värmlands Museum 19 sep 2015-22 feb 2016

Bild ur tidskriften Fornvännen 23, 321-345


 

The artistic research and development project, Collect the (un)connected and (re)connect the Uncollected, revolves around an archeological hypothesis that Paula Urbano originally comes from Scandinavia and that her ancestors were present in the geographical region called Sweden already during the Bronze Age. With archeological artifacts from the Swedish History Museum and recently published research (2014), the artist presents a story of origin to scrutinize how myths of origin are constructed.

Catalogue Research Week 2017 Royal Institute of Art:

RIA_Researchweek_2017

Photo from Gallery Mejan jan 2017


Folder Södertälje Konsthall Groupshow Family First 7.10-12.11 2017

 

Text by Felice Rova in the magazine Aiolos #55 tema Spår II 2016

Aiolos_Spar_II

 This entry was posted in works. Bookmark the permalink.