Works / Förvaret

Installation Förvaret 1:1, 2015 

Forvaret3

Forvaret2

BesoksrummetForvaret

 

Bilder ur separatutställning på Eskilstuna Konstmuseum jan 2015.This entry was posted in works. Bookmark the permalink.