Works / Väntans proportioner i tre stadsdelar i Karlstad.

Skärmavbild 2015-10-18 kl. 21.07.21

 

Skärmavbild 2015-10-18 kl. 21.00.10

Att fly är någonting aktivt, att vänta något passivt. 
Paula Urbano utforskar mänsklig ovisshet i spänningsfältet mellan individ och struktur.
-Hur ser vägen hem ut i en tid av migration?

V Ä N T A N S   P R O P O R T I O N E R
– ett konstverk av Paula Urbano i tre olika delar av Karlstad.
Utställning 9 okt 2015 – 22 feb 2016
Invigning 9 okt 16.00 -19.30

Del 1: Installation: Skulpturparken Hemvägen/Plintgatan

Del 2: Videoprojektion “I flyktens väntrum” – Orrholmsgaraget

Del 3: Film: ”Flyktingen av den sorgliga skepnaden” Kronoparkens bibliotek, i utlåningsdisken för enskild visning.

Genom ”Väntans proportioner” samverkar flera kulturinstitutioner och aktörer i Värmland för att möta publik och medborgare där de lever och bor. Det handlar om konst, det handlar om stadsutveckling, det handlar om migration.

Paula Urbanos verk uppmärksammar existentiella aspekter av de förändringsprocesser som pågår globalt. ”Väntans proportioner” utmanar den gängse bilden av ”flyktingen” och ifrågasätter gränsen mellan sanning och fiktion.

Riksteatern Värmland/ Berättelser på Hemvägen och Värmlands museum möts här i ett samarbete som både gör staden till ett rum för konst och lyfter in staden som en del av konsten.  Med verket som utgångspunkt genomförs också programverksamhet och visningar av stadsdelarna i samverkan med flera lokala och regionala aktörer. För Riksteatern Värmland är detta det konstnärliga gestaltningsprojekt som avslutar Berättelser på Hemvägen. Ett projekt som under 3 år arbetat i gränslandet mellan kultur, boende, hälsa och stadsutveckling med utgångspunkt i ett bostadsområde på Våxnäs i Karlstad.

 

INVIGNING FREDAG 9 OKTOBER
Se verket och möt platserna:

Kl 16.00 Visning av filmen  ”Flyktingen av den sorgliga skepnaden”. Åttkanten/Konstfrämjandet

Kl 17.00 Cykelkonstrunda:”Väntans proportioner” guidad av Paula Urbano. OBS! medtag cykel!
Hålltider: 17.00 Samling Åttkanten/Konstfrämjandet. 17.20 Orrholmsgaraget: “I flyktens väntrum” 18.15 Skulpturparken Våxnäs: Skulptur. Invigningstal av Marie Östblom Värmlands museum och Angelica Rage, Röda Korset, tilltugg och musik. Arr: Riksteatern Värmland, Värmlands Museum, KBAB, Konstfrämjandet Värmland, Garagegruppen Orrholmen, Arrangörsgruppen Hemvägen-Plintgatan, Karlstad kommun, Region Värmland, Studiefrämjandet/Världens största musikfestival, civilförsvaret.

 

Efter invigningen pågår programverksamhet under utställningsperioden på ”TEMA MIGRATION” i samarbete mellan flera lokala och regionala aktörer:
Riksteatern Värmland, Värmlands Museum, Svenska Migrationscentret, Karlstads Universitet, Konstfrämjandet Värmland, KBAB, Garagegruppen Orrholmen, Arrangörsgruppen Hemvägen/Plintgatan, Kronoparkens bibliotek, Kristinehamns konstmuseum, och Studiefrämjandet. Med stöd av Karlstad Kommun och Region Värmland.

 

 

Paula Urbano:

I mitt arbete utforskar jag frågor som rör identitet, migration och plats. Jag utgår ofta från

en fråga, i det här fallet: “Hur vore om jag kom som flykting till Sverige idag?” Väntans proportioner är gestaltningen av min tolkning av mötet med den irakiska flyktingen jag följde från Flen, Eskilstuna, Tehran och till sist Bagdad under ett år. I Karlstad visas tre delar av verket på tre olika platser i staden. Filmen Flyktingen av den sorgliga skepnaden, den rumsliga gestaltningen i installationen Flyktens väntrum samt videon I flyktens väntrum där jag gestaltar Flyktingen genom att citera ett dramatiskt verk.

 

Biografi: Urbano är född 1980 i Huddinge, bor och är verksam i Stockholm. Hon har en

Magisterexamen i Fri Konst läste nyligen en postmaster i Arkitektur och

stadsplanering på Kungliga Konsthögskolan: ”Resources 14- A state of migration”. Senast har hon visat sitt arbete på Museum Anna Nordlander, Eskilstuna Konstmuseum och MAC, samtidskonstmuseet i Santiago de Chile.

 This entry was posted in Home, news, News. Bookmark the permalink.