Works / Soloshow Haninge Konsthall

Platslös, platslösare, platslösast -Atopotatos.

Utställning ”Platslös, platslösare, platslösast –Atopotatos” 24 mars – 2 juni 2018

Titeln är en ungefärlig översättning av grekiskans atopotatos som beskriver platslöshet. I utställningen möter vi frågeställningar kring medborgarskap, flykt och identitet och ser ett samtida landskap som vi alla har olika erfarenheter av. Genom en installation av film och foto följer vi konstnärens möte med och resa genom asylsökandes Sverige. Det är en resa som kan liknas med Don Quijotes galna resa och upptåg och konstnären refererar flitigt till denna bok av Miguel Cervantes.

 This entry was posted in Home, news, News. Bookmark the permalink.