Works / Research/KU

KKH_logo_marke

 

Jag har tilldelats Konstnärsliga forsknings- och utvecklingsmedel 2015 från Kung. Konsthögskolan för projektet Collect the (un)connected and (re)connect the uncollected.

Motivering/Motivation:

Projektet beskriver en intressant undersökning av kulturell och etnisk identitet genom att ta vägen genom arkeologi, myter och biologi. Arbetet startar med en oväntad hypotes som på samma gång gäller det personliga och det generella vilken ska testas i relation till olika artefakter inom Historiska museets samlingar. Paula Urbano har sedan tidigare erfarenhet att genom konstnärliga och normkritiska tillvägagångssätt undersöka olika historiska och vetenskapliga antaganden.

The project describes an interesting investigation of cultural and ethnic identity through the route of archaeology, myths and biology. The work starts with an unexpected hypothesis that includes personal content that has general bearings that will be tested in relation to different artefacts found within the collection of the Swedish History Museum. Paula Urbano has since earlier experience in using artistic and norm-critical approaches when challenging some historical and scientific assumptions.

 This entry was posted in news. Bookmark the permalink.