Works / Jag, du och världen i bilder @ Bror Hjorths Hus Uppsala

FRAMTIDENS KONSTPEDAGOGIK

JAG, DU OCH VÄRLDEN I BILDER
PAULA URBANO

Konstnär och frilansande konstpedagog
Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendiat 2021

Måndag 24 januari kl 14.00
Föredrag i Bror Hjorths Hus. Möjlighet att delta via Zoom.

Mycket i Paula Urbanos arbete handlar om identitet och tillhörighet. I det konstpedagogiska projektet Bilden av mig själv fick barn och ungdomar iscensätta fotografiska bilder av hur de ville uppfattas. I projektet Bilder av världen jobbade hon med förskolebarn i Farsta stadsdelsförvaltning. Barnen fick bli kartritare och deras bilder sammanställdes i en bok.

Under sin stipendieresa till Zorngården, Carl Larsson-gården och till Ellen Keys hem Strand har hon studerat idealen och budskapen i den nationalromantiska konsten utifrån ett mångfaldsperspektiv. Som andra generationens invandrare kan hon se svårigheten för barn att känna tillhörighet med det svenska kulturarvet, och då specifikt konsten, från tiden runt sekelskiftet 1900.

Paula Urbano har bland annat arbetat på Konsthall C, Moderna Museet och nu senast med ett projekt som heter Konstexpressen, som är ett samarbete mellan Nationalmuseum och den ideella föreningen Artikel 31.

Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendium är ett resestipendium på 15.000 kr som efter ansökan ges till en aktiv och initiativrik konstpedagog vid någon av Sveriges museer eller konsthallar. Stipendiet har delats ut årligen sedan 2009. I stipendiet ingår att berätta om sitt arbete vid ett seminarium eller motsvarande i Bror Hjorths Hus, kallat Framtidens konstpedagogik.

Foto: Tommy Gärdh

Framtidens konstpedagogik – Paula Urbano
Måndag 24 januari kl 14.00-15:15
Gratis för alla

Vill du lyssna i museet? Boka biljett på Tickster.com
Vill du delta digitalt? Mejla bokning@brorhjorthshus.se så skickar vi en möteslänk till Zoom.

Frågor? Kontakta Maria Malmberg Wallin, konstpedagog i Bror Hjorths Hus, på maria@brorhjorthshus.se eller 018-567031.

Föredraget arrangeras i samarbete med Bror Hjorthföreningen.This entry was posted in Home, news, Uncategorized. Bookmark the permalink.