Works / Eskilstuna Konstmuseum

vernissage_Eskilstuna

 

Elisabeth Ohlson Wallins konstnärliga genombrott skedde med den omdebatterade fotoutställningen Ecce Homo 1998.

Utställningen visades som bildspel i Uppsala domkyrka och turnerade sedan i Sverige och Europa under två år. Flera av

utställningarna ledde till hot, upplopp och demonstrationer. Att synliggöra orättvisor och att arbeta med politiska budskap

går sedan Ecce Homo som en röd tråd genom Ohlson Wallins fotografiska verk och hon har fortsatt att skapa utställningar

som tar upp frågor om demokrati, normer och mänskliga rättigheter.  Till utställningen på Eskilstunakonstmuseum har

Elisabeth Ohlson Wallin blickat tillbaka på sin karriär och skapat en retrospektiv utställning med sina egna favoriter.

 

Elisabeth Ohlson Wallin inviger sin egen utställning

 

Paula Urbano mottog 2013 det första vistelsestipendiet Artist in Residence i Sörmland. I sitt arbete mötte hon en asylsökande man.

Utställningen Flyktingen av den sorgliga skepnaden bygger på deras tid tillsammans, då hon följde honom mellan Flen, Eskilstuna,

Bagdad och Teheran. Vilka kroppsliga erfarenheter innebär det att leva i ovisshet, att lägga sitt öde i någon annans händer?

Med referenser som Don Quijote gestaltas här ett möte som också berör konstnärens uppgift. Tittaren får själv navigera bland

möjliga historier, och konfronteras kanske med sina egna fördomar längs vägen.

 

Magnus Bärtås, konstnär och professor inviger Paula Urbanos utställning

 

Leif Pantzar har i första hand framträtt som en lågmäld lyriker. Han är en konstnär som arbetar i små format med raffinerat

poetiska collage och med sprött klingande formuleringar. Collaget har för honom varit den självklara uttrycksformen. Hans bilder

i rivet papper, som skapar en låg relief, och andra sammanställningar av anspråkslösa, okonstlade ting, avslöjar en säkerhet och

en glädje i att kunna utvinna estetiska värden ur de enklaste material. Hans formkänsla och behärskning av stoffet tillåter honom

att låta dessa vardagliga material mötas i sådana sammanställningar att de förvandlas till nya unika bilder.

 

Per Hjertzell, kulturskribent inviger Leif Pantzars utställning

 

Konstinköp 2014

I projektrummet kommer vi att visa kommunens konstinköp från 2014. Varje år köper kommunen in konst som placeras i

offentliga kommunala lokaler, på skolor, äldreboenden, tjänsterum m.fl. Det är en tjänst som kommunen gör för att försköna

våra gemensamma offentliga lokaler samt för att stärka och förhöja kvaliteten på kommunanställdas arbetsmiljöer.

Utställningen ger allmänheten en möjlighet att se vad som köpts in under året och för anställda i Eskilstuna kommun

finns det möjlighet att önska konst till sin arbetsplats.

 

 

Utställningarna pågår till och med 15 mars 2015This entry was posted in news. Bookmark the permalink.