News / Göteborgs Internationella Film Festival

Livet som lögn är uttagen till Svenska Bilder på Göteborgs Internationella Film Festival.

Life as a lie will be shown in the In Göteborg International Film Festival.

Mer info