News / Fittja Open 10/9-16/10 2011

Paula Urbano visar ett nytt verk som kommer att visas i Black Boxen på MKC i Fittja.

Här och där, 2011

HD video 24 min

Att grubbla över sin identitet är inget konstigt, det gör vi alla oavsett var vi bor eller var vi kommer ifrån. Men hur vore det om vi faktiskt sätta oss ner och på allvar tänkte igenom hur våra liv hade sett ut om vi hade växt upp någon annan stans? Detta är vad Paula Urbano under ett par veckor sommaren 2011 har undersökt. Genom att sätta upp en mobil inspelningsstudio på valda platser i Fittja bad hon invånarna att svara på en fråga; hur hade ditt liv sett ut om du stannat kvar på den plats där du är född? Genom svaren som konstnären fått i dessa intima möten med deltagarna får vi en unik inblick i Fittjabornas livsberättelser; i hur livet sett ut för invånarna på andra platser i världen och i Sverige om de hade blivit kvar. Kanske det inte hade förändrat så mycket, men kanske har flytten till Fittja varit helt avgörande i deras val av yrke, livsvillkor och familjeliv.

www.botkyrkakonsthall.se