Works / Soloshow Haninge Konsthall

Platslös, platslösare, platslösast (Atopotatos)

Utställning 24 mars – 3 juni 2018

En utställning på tema migration. Paula Urbano har svenskt-chilenskt påbrå och i utställningen får vi följa hennes egen och andras upplevelser av flytt, flykt, delat medborgarskap och sökande efter ursprung. I många av Paula Urbanos verk finns även referenser till författare som Miguel Cervantes och Sarah Kane vilka skapar egna spåratt följa.

Vilka rum hamnar en i filosofiskt och konkret när en flyr eller byter hemland? Vem är en och vem blir en?This entry was posted in Home, news, News. Bookmark the permalink.